O nas
K21
K11
K1
K3
K5
K4
K2
K23
K26
N6
N12
K13
K18
K20
K27
K22
K17
K24
K8
K28
K25
K29
K19
K30

     Konzole wykonywane są metodą odlewu, zwykle z gipsu lub lekkiego betonu. Znajdują swoje zastosowanie jako uzupełnienie faset, gzymsów, portali itp.