Listwy
LF 01
LF 02
LF 03
LF 04


     Są to tylko przykłady rozwiązań. Wykonujemy ciągnione listwy o różnych kształtach i wielkościach na indywidualne zlecenie. Długości listew zależne są od przekroju profilu (zwykle od 0.6 do 2.0 metra). Możliwe jest wykonanie dłuższych listew, ale są one bardziej narażone na uszkodzenia podczas transportu i montażu.

LF 05
LF 06
LF 07
LF 08
LF 09
LF 11
LF 12
LF 13
LF 14
LF 15
LF 16

     Listwy ornamentowe wykonywane są w długościach od 0.8 do 2.0m. Nie ma możliwości zmiany kształtu ornamentu, gdyż wylewane są w gotowych formach.