O nas
1
2
3
4
5
6
7
8

     Przedstawiono podstawowe rozwiązania pilastrów. Możliwe jest wykonanie pilastrów gładkich lub klasycznych. Długość pilastrów do 3mb. Bazy dolne można wykonywać z lekkiego betonu, co zwiększa ich odporność na uderzenia.