O nas
Logo firmy Prof-Bud

     Działalność firmy PROF-BUD oparta jest na wieloletniej praktyce zawodowej przy rekonstrukcji obiektów zabytkowych. Były to prace przy odnawianiu obiektów zabytkowych w centrum Wiednia w Austrii, w tym: muzea, Zimowa Siedziba Cesarska, renowacje elewacji renesansowych i barokowych. W Polsce: obiekty użyteczności publicznej - Bank PKO S.A. w Rzeszowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz elewacje zabytkowych kamienic i wielu innych obiektów.


     Za realizację wspomnianych obiektów posiadamy referencje oraz list polecający Służb Konserwacji Zabytków miasta Rzeszowa.


     Znajomość historii sztuki i systemów konstruowania detali poszczególnych stylów architektury oraz współczesnych technologii wykonastwa pozwala mam na produkcję estetycznych detali architektonicznych. Poprawiają one wygląd wizualny obiektów, dopasowując je do otoczenia lub przywracając pierwotny, zabytkowy wygląd.


     Firma współpracuje z:

     - Biurami architektów i konserwatorów w zakresie projektowania architektonicznego.

     - Czołowymi dystrybutorami materiałów i technologii z zakresie wdrażania materiałów i komponentów do produkcji wyrobów.


     Budynki zabytkowe, użyteczności publicznej


     Dla tej klasy obiektów firma wykonuje profile i ornamenty na bazie cementu, kruszywa naturalnego (piaskowe lub wapienne) oraz środków służących do napowietrzania i renowacji tynków austriackiej firmy DIFFU POR. Profile tak wykonane posiadają odporność na działanie kondensacji pary oraz zasolenia występującego w budynkach o monumentalnej konstrukcji.


     Profile te wykorzystywane są głównie jako kolumny, bazy, cokoły, podokienniki, listwy, gzymsy oraz elewacyjne elementy wykonane metodą odlewania np.: płaskorzeźby, zworniki itp. Montuje się je do podłoża za pomocą kleju do betonu oraz metodą kotwienia. Sposób montażu należy uzgadniać z osobami znającymi zagadnienia statyki budowli tj. konstruktorami, architektami. Do szpachlowania i mocowania stosować takie same technologie jak przy renowacji elewacji.